Privacy Policy

Via de website www.adapterlab.nl gevestigd aan de Postjesweg 58-H te Amsterdam verzamelt Adapterlab.nl jouw persoonsgegevens c.q. informatie over jou (hierna: “persoonsgegevens”). Adapterlab is verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens. Wij vinden een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens belangrijk. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking van jouw persoonsgegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywet- en regelgeving stellen. Dat betekent onder andere dat wij:

 • duidelijk vermelden welke persoonsgegevens wij verwerken en voor welke doeleinden. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • proberen de verzameling van jouw persoonsgegevens te beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de vastgestelde doeleinden;
 • jou eerst vragen om uitdrukkelijke toestemmingom jouw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin jouw toestemming is vereist;
 • passende beveiligingsmaatregelen nemen om jouw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
 • jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is voor het specifieke doel waarvoor we jouw persoonsgegevens hebben verkregen;
 • jouw rechten om jouw persoonsgegevens op aanvraag in te zien, te rectificeren, te verwijderen, te beperken en/of over te dragen (portabiliteit) 

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van je verwerken en met welk doel dit gebeurt. Wij raden je aan deze verklaring zorgvuldig door te lezen.

 1. Hoe verzamelen we jouw persoonsgegevens?

Bij het gebruik van onze website laat je bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens worden op verschillende manieren door ons verzameld:

 • Plaatsen van een bestelling: via onze website kun je producten bestellen, waarbij wij je vragen om enkele persoonsgegevens aan ons te verstrekken om de bestelling uit te voeren en de bestelde producten aan je af te leveren;
 • Aanmaken account:daarnaast kun je een account aanmaken op onze website, om inzicht in jouw bestellingen te verkrijgen en verlanglijstjes bij te houden;
 • Contact opnemen:je kunt ons benaderen met vragen en/of klachten per post, e-mail of telefoon. In dat geval zullen we contact met je opnemen om jouw vraag of klacht te behandelen;
 • Hetzelfde geldt in het geval je deelneemt aan markt- of klantonderzoek;
 • Review:indien je op de website een review schrijft over een product wat je via de website hebt gekocht heb je de mogelijkheid deze review te voorzien van jouw naam;
 • Social media: als je ons benadert via onze social media kanalen (zoals Facebook, Twitter en Pinterest), verwerken we bepaalde persoonsgegevens wanneer je bijvoorbeeld contact met ons opneemt om vragen te stellen;
 • Gebruik website: Bij het surfen op onze website wordt technische informatie over jouw apparaat verkregen (bijvoorbeeld het IP-adres) en jouw bezoekgedrag op de website. We ontvangen deze informatie door cookies die op onze website zijn geplaatst (zie hiervoor ook hoofdstuk 5 en onze Cookieverklaring).

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Wanneer je gebruik maakt van onze website, kunnen wij de volgende gegevens van jou verwerken:

 • Naam en contactgegevens: voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer;
 • Demografische gegevens: geslacht, geboortedatum, land regio, plaatsnaam;
 • Communicatiegegevens:technische gegevens van de apparatuur die jij gebruikt om de website te bezoeken (bijvoorbeeld van jouw smartphone/laptop/tablet of een kiosk uit de winkel), zoals IP-adres, MAC-adres, gebruikte  browser, taalinstellingen, besturingssysteem, service provider, type apparaat;
 • Technische gegevens: je surfgedrag op de website, waaronder muis- en klikgedrag en de duur en het tijdstip van jouw bezoek op onze website.
 • Financiële gegevens: betaalgegevens met betrekking tot een gedane aankoop via de website;
 • Account- en bestelgegevens:indien je gebruik maakt van een account verwerken we de inloggegevens van jouw account. Ook – te raadplegen via jouw account – wordt jouw aankoopgeschiedenis verwerkt.
 1. Voor welke doeleinden verwerken we jouw persoonsgegevens?

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens gebruikten we voor de volgende doeleinden:
1 om jou de mogelijkheid te bieden producten te bestellen via onze website en gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op de website;
2.om jouw bestelling te verwerken en je te informeren over het verloop daarvan;
3.om jouw vragen te beantwoorden of jouw klachten te behandelen via social media, e-mail, per post of telefonisch;
5.om jou gepersonaliseerde advertenties en content aan te bieden op de website van www.adapterlab.nl en websites van derden op basis van jouw interesses en jouw (online) aankoopgeschiedenis (zie ook het kopje profilering);
6.om (op individueel niveau) onze website, winkels, assortiment en onze dienstverlening zowel in de winkel als online te verbeteren. Dit doen wij op basis van: jouw voorkeuren, uitgevoerde markt- en klantonderzoeken en het gebruik van onze website door bezoekers.

 1. Op basis van welke grondslagen verwerken we jouw persoonsgegevens?

De verwerking van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op verschillende grondslagen. Hieronder lichten we per type verwerking toe op basis van welke grondslag dit gebeurt: De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 1 t/m 3) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is om de diensten die je van ons afneemt uit te voeren. Dit is bijvoorbeeld het gebruik van onze website, maar ook het doen van een bestelling op onze website en het gebruikmaken van onze klantenservice.

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 4 t/m 7) door ons verwerkt op basis van de van de door jou verkregen toestemming. Voorafgaand aan de verwerking van jouw persoonsgegevens vragen we toestemming voor het versturen deze berichten waarbij bepaalde persoonsgegevens van je worden verwerkt. Je hebt het recht om je op elk gewenst moment af te melden voor de ontvangst van deze informatie.

De in hoofdstuk 2 genoemde persoonsgegevens worden voor de doeleinden zoals in hoofdstuk 3 (onder 8) door ons verwerkt omdat dit noodzakelijk is voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen.

 1. Cookies

Op onze website maken wij gebruiken van cookies. Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat wordt opgeslagen op je computer.

Cookies op zich kunnen geen individuele gebruiker identificeren, maar slechts de computer of het mobiele apparaat dat u gebruikt door een willekeurig gegenereerde identificatiemarkering.

 1. Bewaartermijnen

Accounts
Persoonsgegevens die samenhangen met jouw account op www.adapterlab.nl worden bewaard totdat je besluit het account te verwijderen. Jouw bestelhistorie op www.adapterlab.nl wordt tot maximaal 5 jaar na jouw laatste bestelling bewaard, zodat je deze via jouw account kunt inzien, met uitzondering van gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langer dienen te bewaren, bijvoorbeeld de persoonsgegevens zoals deze op de facturen vermeld staan.

Jouw bestelhistorie en andere persoonsgegevens die in het kader van profilering (zie hoofdstuk 9) over jou zijn verzameld zullen 2 jaar na jouw laatste aankoop via www.adapterlab.nl in ieder geval niet meer voor marketingdoeleinden worden gebruikt.

Nieuwsbrief
Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van de mails die we jou sturen worden bewaard totdat jij je afmeldt voor deze mails.

Analyse
Persoonsgegevens voor analyse doeleinden worden maximaal 26 maanden bewaard.

Reviews
Persoonsgegevens die in het kader van een review over een product worden verwerkt, worden net zo lang bewaard als dat het product, waarop de review betrekking heeft, bij ons in het assortiment zit. Persoonsgegevens die in het kader van een review over een product van een externe verkoper worden verwerkt, worden net zo lang bewaard als dat de externe verkoper actief is op onze marktplaats.

Klantenservice
Persoonsgegevens die wij verwerken in het kader van het beantwoorden van vragen of het oplossen van klachten worden maximaal 3 maanden nadat de vraag of de klacht is opgelost bewaard.

Winacties en prijsvragen
Persoonsgegevens die in verband met jouw deelname en winacties of prijsvragen worden verwerkt worden maximaal 2 jaar bewaard, met uitzondering van gegevens die wij volgens een wettelijke bewaartermijn langere dienen te bewaren, bijvoorbeeld in verband met de kansspelbelasting.

Cookies

 1. Nieuwsbrief

 1. Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden enkel aan derde partijen doorgegeven, indien dit noodzakelijk is voor de levering van de door jou bestelde producten, of aangevraagde diensten. Zo kan het nodig zijn om jouw naam, adres, telefoonnummer en emailadres door te geven aan een externe verkoper, indien het door jou bestelde product niet direct door ons wordt geleverd, maar door een externe verkoper die het product enkel aanbiedt via onze website. Zo kan het product bij jou thuis geleverd worden door de externe verkoper. Indien een product wordt geleverd door een externe verkoper dan wordt dit aangegeven op de website. Deze externe verkopers gebruiken jouw gegevens niet voor andere doeleinden, dan het afhandelen van jouw bestelling. Indien Adapterlab persoonsgegevens voor het hierboven beschreven doel aan externe verkopers ter beschikking stelt, zijn Adapterlab en de externe verkoper gezamenlijk aan te merken als verantwoordelijke voor de verwerking van deze persoonsgegevens.

Daarnaast geven wij bijvoorbeeld jouw adresgegevens door aan PostNL om jouw bestelling te kunnen bezorgen, en geven wij jouw gegevens door aan AfterPay indien je hebt gekozen voor achteraf betalen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

Op dit moment worden er geen persoonsgegevens verwerkt buiten de Europese Economische Gemeenschap. Wanneer hiervan mogelijk in de toekomst sprake zal zijn zullen we zorgen voor passende maatregelen en waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken indien jij hiervoor geen toestemming hebt gegeven, tenzij dit wettelijk verplicht of toegestaan is. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de politie in het kader van fraudeonderzoek gegevens bij ons opvraagt. In dat geval zijn wij wettelijk verplicht deze gegevens af te geven.

 1. Profilering

Wij combineren jouw persoonsgegevens uit verschillende bronnen met elkaar, om jou de beste online winkelervaring te kunnen bieden. Dit doen wij door diverse gegevens van jou aan elkaar te koppelen, zoals jouw accountgegevens, jouw aankoopgeschiedenis, de door jou geplaatste reviews, maar ook jouw surfgedrag op onze website op verschillende apparaten, zoals je computer, smartphone of tablet. Het is tevens mogelijk dat wij jouw gegevens aanvullen of optimaliseren met gegevens uit openbare bronnen zoals het kadaster of bronnen waarvoor jij toestemming hebt gegeven om te gebruiken. We kunnen je dan gerichter benaderen in het geval je hebt aangegeven gepersonaliseerde aanbiedingen te willen ontvangen en we kunnen onze dienstverlening verbeteren door deze beter op de wensen van onze klanten en websitebezoekers te laten aansluiten. Dit doen wij enkel wanneer dit wettelijk gezien is toegestaan.

Door jouw gegevens te combineren uit verschillende bronnen, kunnen wij gepersonaliseerde aanbiedingen en gepersonaliseerde content tonen op onze website of websites van derden, die aansluiten bij jouw interesses en aankoopgeschiedenis. Op deze wijze kunnen wij betere en gerichtere aanbiedingen doen. Zo wordt er voorkomen dat jij content of aanbiedingen te zien krijgt, die voor jou minder interessant zijn.

 1. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op de verwerking van (persoons)gegevens via websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden (bijvoorbeeld een link naar de website van AfterPay). Wij kunnen namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, om er zeker van te zijn dat ze goed met jouw gegevens omgaan.

 1. Beveiliging van jouw gegevens

Wij hebben de nodige beveiligingsmaatregelen ingevoerd om verlies,  onrechtmatig gebruik of wijziging van informatie die wij ontvangen op onze site te voorkomen. Wanneer wij jouw gegevens overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

 1. Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.

 1. Rechten die je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens

In het geval je gebruik maakt van een gepersonaliseerd account, kunnen bepaalde persoonsgegevens die je aan ons hebt verstrekt, door jou worden gewijzigd via jouw account. Je kunt hier inloggen in jouw account.

Wanneer je niet in het bezit bent van een account en toch graag jouw persoonsgegevens in wilt zien, deze wilt laten rectificeren, verwijderen, beperken of overdragen (portabiliteit) dan kan je contact opnemen met ons via het contactformulier .

Om misbruik te voorkomen zullen wij, voordat je een verzoek kunt indienen via het contactformulier, jouw identiteit controleren met behulp van een automatisch gegenereerde verificatie-email. Deze email wordt naar een door jou opgegeven e-mailadres gestuurd en bevat een link waarmee je jouw identiteit kunt bevestigen.

 1. Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Mocht je er desondanks toch niet samen met ons uitkomen, dan heb je op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Rechten die je hebt ten aanzien van jouw persoonsgegevens

Indien je jouw rechten met betrekking tot jouw persoonsgegevens wilt uitoefenen, neem dan contact met ons op via het contactformulier  (zie hoofdstuk 14).Indien je andere vragen, opmerkingen of problemen met betrekking tot onze privacyverklaring hebt, horen wij dat graag. Je kunt hiertoe een mail sturen naar klantenservice@adapterlab.nl

Menu

Kies een categorie

Klantenservice